Žaidimo PICĄ PERKI – E-PASPIRTUKU LEKI! taisyklės

1. Žaidimo laikotarpis ir dalyviai.

1.1. Žaidimo „PICĄ PERKI – E-PASPIRTUKU LEKI!“ vyks nuo 2019 m. birželio 01 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. (imtinai). Organizatoriaus sprendimu žaidimas laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.kavinekiba.lt ).

1.2. Žaidimo organizatorius UAB „Gulbelė“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Žaidime dalyvauja asmenys, žaidimo laikotarpiu pirkę picą bei sultis „Tymbark“ kavinėje „Kiba“ ir užregistravę čekį www.kavinekiba.lt/zaidimas (vardas, pavardė, e-pašto adresas, telefono numeris, kvito nr)

1.4. Žaidime negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Žaidimo turinys

2.1. Dalyviai, kurie atitiks šias sąlygas: žaidimo laikotarpiu pirks picas ir sultis kavinėje „Kiba“ ir užregistruos čekius www.kavinekiba.lt/zaidimas turės galimybę burtų keliu laimėti savaitės prizus (9 šeimyninės picos), mėnesio prizus (3 krepšinio kamuoliai), didyjį prizą (1 elektroninis paspirtukas Xiaomi Mi M365 Scooter).

Penktadieniais pica: (05.31, 06.07, 06.14, 06.21, 06.28, 07.05, 07.12, 07.19, 07.26, 08.02, 08.09, 08.16, 08.23)

Ketvirtadieniais 3×3 krepšinio kamuoliai: (06.27, 07.25, 08.29)

Finale e-paspirtuką: (08.30)

3. Dalyvavimo žaidime sąlygos

3.1. Žaidimo dalyvis dalyvauja žaidime, jei jo laikotarpiu perka picą bei sultis „Tymbark“ kavinėje „Kiba“ ir užregistruoja čekį www.kavinekiba.lt/zaidimas

3.2. Žaidimo laikotarpiu burtų keliu 13 dalyvių laimės savaitės prizus, 3 mėnesio prizus ir 1 didyjį prizą.

3.3. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą dalyvio anketoje atsakingi žaidimo dalyviai.

3.4. Už visas su žaidimu susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

4. Žaidimo prizų išdavimo tvarka

4.1. Apie laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojui praneš per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo rugpjūčio 30 d. atsiųsdamas pranešimą dalyvio paskyroje nurodytu el. pašto adresu ir / arba telefono numeriu.

4.2. Gavęs pranešimą apie laimėjimą šiame žaidime, laimėtojas turi kreiptis į organizatorių el. paštu info@gulbele.lt arba telefonu 8 345 60010 per 10 dienų nuo laimėjimo nustatymo dienos ir susitarti, kada Organizatoriaus atstovybėje (V.Kudirkos g. 61) atsiims prizą.

4.3. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą.

4.4. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus. (pirkimo kvitą)

4.5. Atsiimant prizą laimėtojas bus nufotografuojamas, o jo atvaizdas kartu su vardu ir pavarde bus skelbiamas svetainėse www.gulbelesprekyba.lt, www.kavinekiba.lt, įmonės ir kavinės „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrose.

4.6. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą. Tokiu atveju komisija laimėtoją renka pakartotinai taip, kaip aprašyta šių taisyklių 2.1. punkte

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.kavinekiba.lt .

5.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

Hello