Žaidimo GAUDYK VASARĄ taisyklės

 

1. Žaidimo laikotarpis ir dalyviai.

1.1. Žaidimas GAUDYK VASARĄ vyks nuo 2020 m. rugpjūčio 01 d. iki 2020 m. rugpjūčio 30 d. (imtinai). Organizatoriaus sprendimu žaidimas laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.kavinekiba.lt ).

1.2. Žaidimo organizatorius UAB „Gulbelė“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Žaidime dalyvauja asmenys, žaidimo laikotarpiu pirkę picas ar suši kavinėje „Kiba“ ir užregistravę čekį pateiktoje anketoje (vardas, pavardė, telefono numeris, pirkimo kvito nr.)

1.4. Žaidime negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

 

2. Žaidimo turinys

2.1. Dalyviai, kurie atitiks šias sąlygas: žaidimo laikotarpiu pirks picas ar suši kavinėje „Kiba“ ir užregistruos čekius pateiktose anketose turės galimybę burtų keliu laimėti žaidimo prizus (4x didelės (32 cm) picos, 4x suši rinkiniai Nr. 3), didįjį prizą (100 € vertės čekį apsipirkti e-gulbele.lt).

Trečiadieniais suši rinkinį Nr.3 (08.05, 08.12, 08.19, 08.26)

Penktadieniais didelė (32 cm) pica (08.07, 08.14, 08.21, 08.28)

Finale 100 € vertės čekį apsipirkti e-gulbele.lt: (08.30)

 

3. Dalyvavimo žaidime sąlygos

3.1. Žaidimo dalyvis dalyvauja žaidime, jei jo laikotarpiu perka picas ar suši ir užregistruoja čekį pateiktose anketose

3.2. Žaidimo laikotarpiu burtų keliu 8 dalyviai laimės savaitės prizus, ir 1 didyjį prizą.

3.3. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą dalyvio anketoje atsakingi žaidimo dalyviai.

3.4. Už visas su žaidimu susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

 

4. Žaidimo prizų išdavimo tvarka

4.1. Apie laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojui praneš per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo rugpjūčio 30 d. atsiųsdamas pranešimą dalyvio anketoje nurodytu telefono numeriu.

4.2. Gavęs pranešimą apie laimėjimą šiame žaidime, laimėtojas turi kreiptis į organizatorių telefonu 8 345 60010 per 10 dienų nuo laimėjimo nustatymo dienos ir susitarti, kada Organizatoriaus atstovybėje (V.Kudirkos g. 61) atsiims prizą.

4.3. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą.

4.4. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus bei pirkimo kvitą.

4.5. Atsiimant prizą laimėtojas bus nufotografuojamas, o jo atvaizdas kartu su vardu ir pavarde bus skelbiamas svetainėse www.gulbelesprekyba.lt, www.kavinekiba.lt, įmonės ir kavinės „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrose.

4.6. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą. Tokiu atveju komisija laimėtoją renka pakartotinai taip, kaip aprašyta šių taisyklių 2.1. punkte

 

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.kavinekiba.lt .

5.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.